• व्ही (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% वायएस} (} व्ही

प्रकल्प प्रकरण

प्रकल्प प्रकरण

उत्कृष्ट उत्पादन - सिस्टमचे मूल तंत्रज्ञान

मॉड्यूल तंत्रज्ञान (उदाहरणार्थ 60 पेशी)

एमबीबी पॉलीक्रिस्टलाइन

मॉड्यूल उर्जा 270 ~ 280W

एमबीबी पीईआरसी मोनोक्रिस्टलाइन

मॉड्यूल पॉवर 275 ~ 300W

एमबीबी मोनोक्रिस्टलाइन

मॉड्यूल उर्जा 275 ~ 290W

एमबीबी एन-प्रकार मोनोक्रिस्टलाइन

मॉड्यूल उर्जा 280 ~ 360W

एमबीबी मोनोक्रिस्टलिन डबल-ग्लेज़्ड

मॉड्यूल उर्जा 270 ~ 290W